Czym jest tzw. transport daleki?

Transport daleki jest formą transportu sanitarnego i można z niego skorzystać po złożeniu specjalnego wniosku w oddziale NFZ. Ważne jest też, aby skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu, który oceni stan zdrowia pacjenta i zakwalifikuje go do transportu dalekiego. Zachęcamy do przeczytania naszego wpisu, gdzie wyjaśniamy, kto i kiedy może skorzystać z transportu dalekiego. Życzymy udanej lektury.

Czym charakteryzuje się transport daleki i jak z niego skorzystać?

Transport daleki jest to specjalne świadczenie, które może zostać zrealizowane wyłącznie w niektórych sytuacjach i na podstawie odpowiednio wypełnionego wniosku. W dokumencie należy zawrzeć przede wszystkim informacje na temat dysfunkcji narządu ruchu, które mogłyby uniemożliwiać dotarcie to podmiotu leczniczego transportem publicznym. Ważne jest też, aby we wniosku wpisać, czy wizyta w poradni jest związana z kontynuacją leczenia. Ponadto dokument powinien zawierać potwierdzenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu dotyczące zasadności realizowanego transportu.

Komu przysługuje transport daleki?

Transport daleki może zostać zrealizowany w sytuacji, gdy pacjent korzystał ze świadczeń opieki zdrowotnej w placówce medycznej poza granicami kraju, a jego stan zdrowia nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania. Transport daleki obowiązuje od granicy Polski do miejsca zamieszkania pacjent. Co więcej, ten rodzaj transportu przysługuje też w przypadku, gdy pacjent musi pozostawać pod opieką medyczną danego świadczeniodawcy i odległość pomiędzy miejscem zamieszkania pacjenta a daną placówką medyczną przekracza 120 km w obie strony. Wówczas transport przysługuje z miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego świadczeniodawcy.

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.