Usuwanie zanieczyszczeń z dróg

Nasze usługi obejmują także usuwanie zanieczyszczeń z dróg publicznych. Jednym z ważnych działań, które podejmujemy, jest usuwanie padłych zwierząt oraz śladów, które mogą pozostawiać. Trzeba zdawać sobie sprawę, że martwe zwierzęta znajdujące się na drodze lub w jej pobliżu stanowią poważne zagrożenie.

Chodzi między innymi o bezpieczeństwo kierowców, którzy widząc taką przeszkodę, mogą stracić panowanie nad pojazdem. Kolejną kwestią jest aspekt sanitarny. Martwe zwierzę, z racji tego, że zachodzą w nim procesy gnilne, stanowi źródło bakterii oraz larw. Jest to wysoce niebezpieczne dla osób, które znajdą się w jego pobliżu. Zdarza się także, że potrącone zwierzę było nosicielem groźnych chorób, na przykład wścieklizny lub pasożytów. Dlatego kierowcy lub piesi, którzy zauważą zwłoki zwierzęcia przy drodze, powinni natychmiast zgłosić taką sytuację do służb gminnych.

Usuwamy martwe zwierzęta w sposób w pełni zgodny z przepisami i bezpieczny dla otoczenia. Poddajemy je także utylizacji w sposób regulowany przed odpowiednie normy.

Do naszych zadań należy także usuwanie zanieczyszczeń, które powstawały w wyniku wypadków komunikacyjnych. Kolizje są bardzo często powodem wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdów, czasami także na szosie znajdują się płyny ustrojowe. Żadnej z tych substancji nie można pozostawić bez ingerencji, ponieważ stanowi poważne zagrożenie sanitarne i drogowe.

 

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.