Przewóz chorych w kraju i za granicą

Od lat dbamy o to, by zapewnić wygodny transport sanitarny osobom chorym, niepełnosprawnym ruchowo i bardzo słabym. Wiemy, że dla takich osób nawet krótki przejazd jest dużym wysiłkiem – dlatego, staramy się o jak najlepsze warunki podczas przewozu chorych. Nasz zespół czuwa nad bezpieczeństwem i komfortem przewożonych pacjentów, a gdy zajdzie taka potrzeba, udziela również fachowej pomocy.

Transport chorych realizowany jest w ramach kontraktu z NFZ. Jego zakres obejmuje nie tylko teren Polski, ale również Europy. Mowa tu o sytuacjach, gdy stan pacjenta, który znajduje się za granicą, nie pozwala mu na samodzielny powrót do kraju. Oferta skierowana jest również do osób wymagających dalszej hospitalizacji, odbywająca się w miejscu odległym od jego miejsca zamieszkania.

 

 

Transport sanitarny – czym dokładnie jest?

Nie każdy przewóz chorego można zaliczyć do transportu sanitarnego. Aby mógł być uznany za taką usługę, powinny zostać spełnione określone warunki. Dokładnie regulują to przepisy prawa, a dokładniej ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z jej brzmieniem transport sanitarny służy do przewozu chorych na badania, do miejsca zamieszkania lub domu opieki, a także obejmuje transportowanie materiałów biologicznych, na przykład krwi lub narządów do przeszczepu.

Co istotne, z transportu sanitarnego mogą skorzystać również osoby, które nie wymagają podjęcia natychmiastowego leczenia, ale istnieje potrzeba przewiezienia ich w określone miejsce, aby zachować ciągłość leczenia – na przykład pomiędzy dwoma szpitalami. Jest to nieco inny rodzaj usługi niż transport medyczny, który przewiduje pełną opiekę medyczną podczas przejazdu.

Transport chorych, którzy nie wymagają natychmiastowej pomocy, musi odbywać się w określonych warunkach – na pokładzie karetki typu „T” znajdują się zatem kierowca i ratownik.

 

pogotowie ratunkowe

 

Lądowy transport pacjentów

Zatrudniani przez nas kierowcy przeszkoleni są z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mają również uprawnienia do kierowania wszystkimi typami pojazdów, które znajdują się w naszej flocie samochodowej.

W zakresie świadczonych usług mieści się:

  • lądowy transport pacjentów w pozycji siedzącej lub leżącej na terenie kraju,
  • transport osób niepełnosprawnych,
  • kompleksowa obsługa w zakresie transportu pacjentów na terenie kraju oraz Europy,
  • transport chorych na zlecenie lekarza POZ w ramach kontraktu z NFZ,
  • transport pacjentów do ośrodków dializ,
  • zabezpieczenie medyczne imprez masowych,
  • transport indywidualny i grupowy.

Przewóz pacjentów realizowany jest w pełni wyposażonymi, nowoczesnymi ambulansami.

 


Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.