Utylizacja odpadów medycznych i innych

Pozbywanie się niektórych typów odpadów jest obostrzone rygorystycznymi przepisami. Ma to na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska przed ich szkodliwym wpływem. Mowa przede wszystkim o odpadach medycznych, bateriach, akumulatorach i wielu innych zużytych elementach, które nie mogą być wyrzucane do śmietników komunalnych. Wymagają one odpowiedniego postępowania, które uwzględnia odbiór odpadów niebezpiecznych i ich właściwą utylizację.

Jeśli chcesz pozbyć się takich śmieci, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.
Organizujemy transport i utylizację odpadów niebezpiecznych:

  • medycznych,
  • weterynaryjnych,
  • środków farmaceutycznych,
  • baterii i akumulatorów,
  • tonerów,
  • wielu innych opadów niebezpiecznych.

Nasza flota pojazdów jest przystosowana do ich przewozu zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

W ramach utylizacji odpadów oferujemy zbieranie, transport i recykling pozostałości medycznych i weterynaryjnych oraz innych odpadów niebezpiecznych. Ponadto dystrybuujemy pojemniki jednorazowego użytku, które służą do gromadzenia zużytego sprzętu medycznego w postaci między innymi strzykawek i igieł.

 

centymetr i strzykawka


karetka


Odbiór odpadów niebezpiecznych – dlaczego jest tak istotny?

Odpady niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, takie jak toksyczność, radioaktywność czy łatwopalność, stanowią zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami niebezpiecznymi muszą być one transportowane, przechowywane i utylizowane w odpowiednich do tego warunkach. Poszczególne procesy muszą spełniać rygorystyczne normy, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Dlatego, jeśli dysponujesz opadami niebezpiecznymi i chcesz się ich pozbyć w sposób zgodny z przepisami, możesz skorzystać z usługi odbioru i utylizacji odpadów prowadzonych przez profesjonalistów. Zlecając nam takie zadanie, masz pewność, że cały proces, od momentu odebrania od Ciebie materiałów, poprzez ich transport, aż po bezpieczną utylizacją, odbędą się w pełni legalnie i zgodnie z rygorystycznymi normami polskimi i europejskimi.

Właściwie prowadzona utylizacja odpadów, a także prawidłowe gospodarowanie materiałami niebezpiecznymi mają kluczowe znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska. Dlatego w naszej ofercie znajdziesz także usługę sprzątania zanieczyszczeń z dróg publicznych. Zajmujemy się między innymi usuwaniem padłych zwierząt oraz oczyszczaniem terenu po wypadkach komunikacyjnych. Są to działania niezwykle ważne nie tylko dla kierowców, którzy mogliby zostać narażeni na niebezpieczeństwo, ale także dla warunków sanitarnych i epidemiologicznych danego obszaru.

 


 

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.