Odbiór odpadów medycznych w województwie podkarpackim

Nasza firma wykonuje odbiory odpadów medycznych. Obsługujemy m.in. szpitale, przychodnie, kliniki, zakłady opieki zdrowotnej, laboratoria zlokalizowane na Podkarpaciu. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Ze względu na swój niebezpieczny i toksyczny charakter wymagają one specjalnego odbioru oraz transportu do miejsca utylizacji. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku.

 

Klasyfikacja odpadów medycznych

Odpady medyczne można sklasyfikować w trzech podstawowych grupach. Są to:

  • odpady medyczne zakaźne — odpady zawierające żywe mikroorganizmy lub toksyny, które mogą wywoływać choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów;
  • odpady medyczne niebezpieczne (specjalne) — odpady zawierające substancje chemiczne, które mogą wywoływać choroby niezakaźne u ludzi lub innych istot żywych;
  • odpady medyczne inne niż niebezpieczne (pozostałe) — odpady nieposiadające charakteru niebezpiecznych.

Odpady medyczne stwarzają zagrożenie dla ludzi mających z nimi kontakt oraz dla środowiska naturalnego, dlatego ważny jest ich odbiór z zachowaniem wszystkich norm i zasad.

W celu omówienia szczegółów zachęcamy do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu. Udzielimy dodatkowych informacji.

 

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.