Odbiór odpadów medycznych w Rzeszowie

Świadczymy usługę odbioru odpadów medycznych w Rzeszowie oraz okolicach. Nasza firma dysponuje specjalistycznymi pojazdami, a nasza kadra posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tych czynności. Zajmujemy się odbiorem odpadów medycznych ze szpitali, przychodni lekarskich, gabinetów stomatologicznych, aptek, czy laboratoriów.

Do odpadów medycznych zalicza się substancje stałe, ciekłe i gazowe, które powstają w wyniku diagnozowania lub leczenia w obiektach lecznictwa zamkniętego, obiektach badawczych i eksperymentalnych.

 

Kody odpadów medycznych

Klasyfikacji i kodyfikacji odpadów medycznych dokonał Główny Inspektor Sanitarny. Zgodnie z tym wymienić można takie odpady medyczne jak:

 • 18 01 01 — narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki;
 • 18 01 02 — części ciała i organy oraz pojemnik na krew i konserwanty służące do jej przechowywania;
 • 18 01 03 — inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady);
 • 18 01 04 — inne odpady niż wymienione w 18 01 03;
 • 18 01 06 — chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne;
 • 18 01 07 — chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06;
 • 18 01 08 — leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
 • 18 01 09 — leki inne niż wymienione w 18 01 08;
 • 18 01 80 — zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych;
 • 18 01 81 — zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80;
 • 18 01 82 — pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

Zapraszamy do kontaktu z firmą w celu ustalenia szczegółów.

 

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.