Czym są odpady medyczne?

Odpady medyczne to grupa materiałów powstających w wyniku działań medycznych. Obejmują one elementy, takie jak igły, strzykawki, organy i inne przedmioty, które mogą być zanieczyszczone płynami ustrojowymi lub potencjalnie zakaźnymi substancjami. Jak powinna wyglądać utylizacja odpadów medycznych? Dlaczego prawidłowy odbiór odpadów medycznych jest tak ważny? Sprawdź!

Jak można podzielić odpady medyczne i dlaczego należy je odpowiednio transportować?

Odpady medyczne można podzielić na kilka kategorii, w zależności od ich pochodzenia, rodzaju i stopnia niebezpieczeństwa. Każda kategoria odpadów medycznych ma indywidualny kod. Warto też pamiętać o tym, że takie odpady ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne stwarzają duże zagrożenie dla ludzi i dla środowiska. Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami niebezpiecznymi odpady medyczne muszą być prawidłowo transportowanie i przechowywane. Niektóre firmy specjalizują się w transporcie odpadów medycznych, takich jak:

  • narzędzia chirurgiczne oraz zabiegowe,
  • części ciała, organy, pojemniki na krew,
  • odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze i toksyny,
  • inne odpady typu pościel, ubrania, opatrunki z materiału.

Na czym polega utylizacja odpadów medycznych?

Utylizacja odpadów medycznych jest objęta rygorystycznymi przepisami. Proces utylizacji odpadów medycznych zależy od ich rodzaj i stopnia ich niebezpieczeństwa. Narzędzia chirurgiczne oraz zabiegowe powinny być przewożone w specjalnych pojemnikach, które są odporne na przebicie i mają odpowiednie zabezpieczenia. Podobnie jest z innymi odpadami medycznymi, które również muszą być transportowane w szczelnych skrzyniach. Po dostarczeniu do specjalistycznych zakładów utylizacyjnych opady medyczne są dezynfekowane, a następnie spalane w wysokiej temperaturze.

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.