Jak przechowywać odpady medyczne?

Odpady medyczne stanowią istotny problem zarówno dla placówek służby zdrowia, jak i dla całego środowiska. Właściwe przechowywanie tego rodzaju odpadów jest niezbędne, aby zminimalizować ryzyko związane z ich potencjalnym wpływem na zdrowie ludzi i ekosystem

Pierwszym krokiem w odpowiednim postępowaniu z odpadami medycznymi jest ich właściwa segregacja. W Polsce obowiązuje podział na cztery grupy odpadów medycznych, które są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923). Są to odpowiednio grupy A, B, C i D.

  • Grupa A obejmuje odpady zakaźne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt. Do tej grupy należy między innymi zużyty sprzęt jednorazowego użytku, takich jak igły czy strzykawki, a także materiały biologiczne, takie jak krew czy tkanki.
  • Grupa B zawiera odpady ostre, które mogą powodować obrażenia mechaniczne, np. skalpele, nożyczki czy szkło medyczne.
  • Grupa C to odpady farmaceutyczne, takie jak niewykorzystane leki czy ich opakowania, które także stanowią odpady medyczne.
  • Grupa D obejmuje pozostałe odpady medyczne, takie jak zużyte rękawiczki, maski czy ścierki.

Właściwe przechowywanie odpadów medycznych

Każda placówka medyczna powinna posiadać dedykowane pomieszczenie lub miejsce do przechowywania odpadów medycznych. Ważne jest, aby takie miejsce było odpowiednio oznakowane oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Odpady zakaźne i ostre (grupy A i B) powinny być przechowywane w szczelnych, wytrzymałych pojemnikach, które są odpowiednio oznakowane i wyposażone w pokrywę. Pojemniki te muszą być regularnie opróżniane i dezynfekowane. W przypadku odpadów ostrych ważne jest również, aby pojemniki były odporne na przebicie. Odpady farmaceutyczne (grupa C) powinny być przechowywane w zamkniętych pojemnikach lub szafach, które są odporne na działanie czynników chemicznych. Niewykorzystane leki powinny być oddzielane od opakowań, a ich przechowywanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. Pozostałe odpady medyczne (grupa D) mogą być przechowywane w standardowych pojemnikach na odpady, jednak ważne jest, aby były one odpowiednio oznakowane i regularnie opróżniane.

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.