Jakie są uprawnienia kierowcy karetki?

Kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wymaga odpowiednich kwalifikacji i zezwoleń, ale również wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Szczególnie w przypadku karetek, gdzie decydujące mogą być sekundy, odpowiednie prowadzenie pojazdu w ruchu drogowym ma ogromne znaczenie. Kierowca takiego samochodu ma również przywileje i obowiązki, jakie są najważniejsze?

Kierowca karetki – co warto wiedzieć?

Firmy specjalizujące się w transporcie medycznym, do realizacji usług dopuszczają wyłącznie kierowców mających niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. To odpowiedzialność za życie pacjenta, ale i innych użytkowników ruchu drogowego, narzuca konieczność spełnienia norm i regularnego sprawdzania zdolności przewoźników.

Kierowcą karetki może zostać osoba, która ukończyła 21 rok życia, posiada prawo jazdy odpowiednie do rodzaju pojazdu, a także jest w stanie przedłożyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym. Wymagane jest też ukończenie kursu przygotowującego do tego rodzaju pracy i zezwolenie na prowadzenie karetki w określonej kategorii prawa jazdy.

Uprawnienia kierowcy karetki – co wolno, a czego nie?

Transport medyczny może być potrzebny zarówno w sytuacji wypadku na drodze, jak i też wtedy, gdy konieczne jest przewiezienie pacjenta między placówkami medycznymi lub na badania. Kierowca, jeśli w pojeździe nie ma ratowników medycznych i wymaga tego sytuacja, może udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Pomaga też w transporcie chorego na noszach z miejsca zdarzenia do karetki.

Kierowca ma prawo nie stosować się do przepisów ruchu drogowego tj. znaków, sygnałów i sygnalizacji, jeśli od czasu interwencji może zależeć jej sukces lub dobro chorego. Może więc przejeżdżać na czerwonym świetle czy przez linie ciągłe. Musi jednak zachować szczególne środki ostrożności i pamiętać, że uprzywilejowanym pojazdem staje się wyłącznie w momencie używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W innej sytuacji kierowca musi przestrzegać przepisów, jak każdy inny użytkownik drogi.

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.