Kiedy można skorzystać z transportu sanitarnego?

Transport sanitarny to potrzebna usługa, która jest niezbędna w sytuacji, gdy chora osoba wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Usługa ta jest też wskazana, gdy pacjent ma dysfunkcję ruchu i nie może samodzielnie przejechać do szpitala. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, w którym wyjaśniamy, kiedy chory może skorzystać z transportu sanitarnego i na czym dokładnie polega ta usługa.

Na czym polega transport sanitarny?

Transport sanitarny to usługa wykonywana przez kierowców przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z definicją ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej transport sanitarny służy do przewozu chorych na badania, do miejsca zamieszkania lub do domu opieki. Obejmuje także transportowanie krwi lub materiałów biologicznych do przeszczepu. Z transportu sanitarnego mogą także skorzystać osoby, które wymagają zachowania ciągłości leczenia. Wówczas możliwy jest transport pomiędzy oddziałami dwóch szpitali. Zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów czuwa nad bezpieczeństwem i komfortem osób przewożonych transportem sanitarnym.

Kiedy pacjentowi przysługuje darmowy transport sanitarny?

Bezpłatny transport sanitarny przysługuje pacjentom, którzy otrzymali zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby te mogą skorzystać z darmowego transportu sanitarnego w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia życia. Pacjenci mogą także skorzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego w sytuacjach wynikających z potrzeby utrzymania ciągłości leczenia. Z kolei osoby, które mają dysfunkcje narządu ruchu i nie mogą skorzystać ze środka transportu, wówczas przysługuje im bezpłatny przejazd sanitarny do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej.

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.