Wsparcie medyczne w czasie imprez masowych a polskie prawo

Koncert ulubionego zespołu, mecz piłkarski, pokaz filmów w plenerze, to rozrywka, w której chętnie bierzemy udział. Takie imprezy masowe organizowane są w celach rozrywkowych, jednak czasami bywa, że ktoś lub coś zakłóci ich porządek. W takich chwilach niezbędne jest zapewnienie wsparcia medycznego i ochrony. Jak do takich imprez ma się polskie prawo? Jak powinno być organizowane takie wsparcie medyczne? Dziś postaramy się wyjaśnić ten temat!

Prawo a imprezy masowe!

Podstawowym dokumentem określającym zasady organizowania i zabezpieczenia imprez masowych jest Ustawa  z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. W świetle tych przepisów za bezpieczeństwo   imprez masowych, za które w miejscu i czasie jej trwania odpowiada przede wszystkim jej organizator. Można wymienić kilka głównych wymogów, które ów organizator musi spełnić, są nimi między innymi:

  • bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie,
  • ochrona porządku publicznego,
  • zabezpieczenie wsparcia medycznego,
  • zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych, ich instalacji oraz wszystkich urządzeń technicznych, szczególnie przeciwpożarowych i sanitarnych,
  • odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i policji.

Niezbędne jest zdobycie pozwoleń, które wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dodatkowo wymaga się  opinii Policji, Państwowej Straży Pożarnej, jak również pogotowia ratunkowego między innymi niezbędnych środków do zabezpieczenia imprezy oraz stanu technicznego obiektu.

Zabezpieczenie pod względem medycznym!

Jest wiele niebezpieczeństw, które mogą zakłócić imprezę masową, m.in.: awarie, pożary, katastrofy czy niebezpieczeństwa spowodowane niewłaściwym zachowaniem jej uczestników. Te wszystkie czynniki, mogą spowodować niezwłoczną interwencję służb medycznych. Na imprezach masowych zabezpieczenie pod względem medycznym, obejmuje zespoły wyjazdowe, patrole ratownicze i punkty pomocy medycznej. Zespoły wyjazdowe, zwane zespołami bez lekarza, odpowiadają wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego. Zespół wyjazdowy z lekarzem odpowiada wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego, które będzie gotowe zadbać o poszkodowanych w razie potrzeby.

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.