Wysoce zakaźne odpady medyczne - jak postępować?

Wysoce zakaźne odpady medyczne są problemem o globalnym zasięgu. W Polsce podobnie jak w innych krajach istnieje pilna potrzeba zarządzania takimi odpadami w sposób bezpieczny i ekologiczny. Dlatego warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej, aby zrozumieć, jak postępować z odpadami medycznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.

Klasyfikacja odpadów medycznych

Wysoce zakaźne odpady medyczne to te, które zawierają patogeny zdolne do przenoszenia chorób na ludzi lub zwierzęta. Wśród nich można wymienić zużyte strzykawki, igły, opatrunki czy materiały biologiczne pochodzące od pacjentów zakaźnych. Inną grupą są odpady ostrożnościowe, które choć nie są zakaźne, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ze względu na swoją toksyczność lub właściwości drażniące. Przykładem takich odpadów są chemioterapeutyki czy ołowiowe baterie. 

Zasady segregacji i przechowywania

Aby zminimalizować ryzyko związane z wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi, konieczne jest ich prawidłowe przechowywanie, segregacja i zgodny z przepisami odbiór odpadów medycznych. Odpady te powinny być zbierane w specjalnych, oznakowanych pojemnikach, które uniemożliwiają przypadkowe otwarcie czy przebicie. W przypadku odpadów ostrych, takich jak igły czy skalpele, stosuje się tzw. kasetki na odpady ostre, które są wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na przebicie. 

Metody unieszkodliwiania odpadów medycznych

W Polsce obowiązują różne metody unieszkodliwiania wysoce zakaźnych odpadów medycznych. Jedną z nich jest termiczne przekształcanie odpadów w wysokotemperaturowych piecach utylizacyjnych, które prowadzi do ich całkowitego spalenia. Tego rodzaju instalacje muszą spełniać szereg rygorystycznych wymogów, aby zapewnić bezpieczeństwo i minimalizację emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Inną metodą jest autoklawowanie, czyli dezynfekcja odpadów za pomocą pary wodnej pod ciśnieniem. Ta metoda jest skuteczna w przypadku odpadów zakaźnych, ale nie nadaje się do unieszkodliwiania odpadów chemicznych czy radioaktywnych. Warto również wspomnieć o metodach chemicznych, takich jak dezynfekcja za pomocą środków dezynfekujących, które są stosowane głównie w przypadku małych ilości odpadów medycznych.

 

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.