Z jakimi kosztami wiąże się transport medyczny i sanitarny?

W przypadku konieczności przewozu osób chorych do placówki medycznej, w sytuacji, kiedy dana osoba nie ma możliwości samodzielnie dostać się do miejsca, gdzie ją otrzyma, rozwiązaniem jest skorzystanie z usług tzw. transportu medycznego.

Transport medyczny płatny czy na koszt państwa?

Na terenie Polski bezpłatny transport medyczny w przypadku zakończenia leczenia szpitalnego przysługuje tylko nielicznym pacjentom. Mowa tu o osobach z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiającymi mu skorzystanie z transportu publicznego. W niektórych przypadkach może być on częściowo odpłatny. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bezpłatny transport sanitarny przysługuje pacjentowi do najbliższego podmiotu leczniczego w przypadkach konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia oraz wspomnianym ograniczeniom ruchowym, które uniemożliwiają mu dotarcie do miejsca, gdzie otrzyma pomoc.

Transport medyczny a sanitarny

Ten pierwszy obejmuje usługę polegającą na przewozie pacjenta do jednostki służby zdrowia w sytuacji zdrowotnej wykluczającej możliwość samodzielnego poruszania się — z wykorzystaniem karetek, które oznakowane są literami: „P”, która oznacza podstawową lub „S”, czyli specjalistyczną. Zgodnie zaś z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – transport sanitarny służy zarówno do przewozu osób (np. na badania, do miejsca zamieszkania, do domu opieki), jak i materiałów biologicznych (krew, narządy do przeszczepu, materiały biologiczne) oraz materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Transport medyczny na NFZ przysługuje pacjentom na podstawie zlecenia lekarskiego. Gdy nie dotyczy wspomnianych sytuacji, jest on w 40% pokrywany przez państwo a w 60% przez pacjenta. Istnieje też pewna grupa wezwań, gdzie płatność jest 100% i określają ją regulaminy wewnętrzne szpitali.

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.