Transport medyczny w Rzeszowie

Świadczymy usługę transportu medycznego pacjentów z Rzeszowa oraz okolic. Zapewniamy profesjonalną opiekę w karetkach podstawowych oznaczonych „P” oraz specjalistycznych oznaczonych „S”. Dzięki w pełni wyposażonym pojazdom jesteśmy w stanie zająć się m.in. pacjentami wymagającymi respiratora. Personel medyczny sprawujący opiekę nad pacjentem to wykwalifikowani lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i pielęgniarze.

 

Transport medyczny na NFZ

Usługa transportu medycznego na NFZ realizowana jest:

  • z miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta na leczenie w trybie stacjonarnym;
  • z miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta na leczenie w trybie dziennym;
  • z miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta na świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistyczne i z powrotem;
  • z miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta na świadczenie z rodzaju leczenia stomatologicznego i z powrotem;
  • z miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta w celu wykonania zabiegu lub procedur medycznych wynikających z procesu leczenia i z powrotem;
  • z miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Sytuacje, w których przysługuje bezpłatny i odpłatny przejazd środkami transportu medycznego, określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych usług.