Utylizacja odpadów medycznych

Organizujemy transport i utylizację odpadów niebezpiecznych: medycznych, weterynaryjnych, środków farmaceutycznych, baterii, akumulatorów, tonerów i wielu innych. Posiadana przez nas flota pojazdów jest przystosowana do ich przewozu zgodnie z przepisami i rygorystycznymi normami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

W ramach utylizacji odpadów oferujemy zbieranie, transport i recykling odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz innych odpadów niebezpiecznych. Ponadto dystrybuujemy pojemniki jednorazowego użytku, które służą do gromadzenia zużytego sprzętu medycznego w postaci między innymi strzykawek i igieł.

Odpady niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, takie jak toksyczność, radioaktywność czy łatwopalność - stanowią zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. 

Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami niebezpiecznymi muszą być one transportowane, przechowywane i utylizowane w odpowiednich do tego warunkach. Poszczególne procesy muszą spełniać rygorystyczne normy, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 

 

centymetr i strzykawka


karetka


Jakie odpady poddawane są utylizacji?

Odpady niebezpieczne takie jak: ciecze, gazy czy ciała stałe, powstają zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w sektorze gospodarczym. Do grupy odpadów niebezpiecznych zaliczamy (poza wspomnianymi już wcześniej odpadami medycznymi i weterynaryjnymi): środki farmaceutyczne, leki, oleje smarowe, baterie, akumulatory i wiele innych.

Niezmiernie ważne są więc kwestie odpowiednie przechowywania i utylizacji odpadów. Małopolskiej Kolumnie Transportu Sanitarnego zaufało już ponad 1000 firm z terenu województw:
małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, dla których świadczone są najwyższej jakości
usługi transportu i utylizacji odpadów. Z każdym kolejnym rokiem baza naszych klientów sukcesywnie się powiększa, dzięki czemu możliwy jest stały rozwój firmy.

 


 

Przewóz pacjentów w Polsce i Europie